Pišite nam

Vijesti

Zadarska županija pomaže malom gospodarstvu pogođenom koronakrizom

Prije

-

Novac

Pripremljen je paket mjera pomoći s ciljem očuvanja radnih mjesta i stvaranja povoljnog gospodarskog okruženja

Za subjekte malog gospodarstva pogođene pandemijom, županija je pokrenula Program kreditiranja poduzetništva i obrat putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva“, piše Zadarski.hr. Ovo je treća po redu COVID mjera Zadarske županije za poduzetnike i obrtnike.

– Cilj ovog programa je očuvanje poduzetnika i radnih mjesta kroz kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja kako bi poboljšali svoju likvidnost uz snižene kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja- kaže Lovro Jurišić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove.

Pravo na potporu mogu ostvariti mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji su registrirani i posluju na području Zadarske županije te ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa. Korisnici mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i profitne ustanove.

Nadalje, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, a manje od 50 zaposlenih. Visina kredita može biti od 100 tisuća kuna do 250 tisuća kuna, i to najviše jedan kredit po korisniku.

Kredit za obrtna sredstva odobrava se za financiranje tekućeg poslovanja poput nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenja obveza prema dobavljačima, troškova radne snage, općih troškova tekućeg poslovanja ili podmirenja kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi…

Nominalna kamatna stopa može biti do najviše 3% u kunama za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita. Županija će subvencionirati kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva postotna poena godišnje fiksno, tako da je kamata za krajnjeg korisnika maksimalno jedan posto. Rok otplate kredita može biti do 3 godine. Poček na otplatu kredita je do jedne godine, a uključen je u rok otplate.

Nastavi čitati

Najčitanije