Pišite nam

Ostali mediji

Zadarska županija pokrenula »COVID-19 – zajam za obrtna sredstva«

Prije

-

Zadar

Cilj Programa je očuvanje poduzetnika i radnih mjesta kroz kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja kako bi poboljšali svoju likvidnost uz snižene kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja

U cilju pomoći privatnom sektoru na području Zadarske županije, posebice mikro i malim poduzetnicima te u nastojanju da se potaknu investicije i unaprijedi poslovanje gospodarstvenika, pripremljen je paket mjera pomoći gospodarstvu kojima se želi potaknuti očuvanje radnih mjesta i stvaranje povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male poduzetnike s područja Zadarske županije.

Tko može biti korisnik potpore?

Kako bi pomogla subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom koronavirusa, Zadarska županija je pokrenula Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument »COVID-19 – zajam za obrtna sredstva« u Zadarskoj županiji.
Cilj Programa je očuvanje poduzetnika i radnih mjesta kroz kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja kako bi poboljšali svoju likvidnost uz snižene kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.
Pravo na potporu mogu ostvariti mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji su registrirani i posluju na području Zadarske županije te koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa. Korisnici mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i profitne ustanove. Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, a manje od pedeset zaposlenih.
Visina kredita može biti od 100.000,00 do 250.000,00 kuna (najviše jedan kredit po korisniku).

Kamata za krajnjeg korisnika maksimalno 1%

Kredit za obrtna sredstva odobrava se za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi, itd.).
Nominalna kamatna stopa može biti do najviše 3% u kunama za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita. Županija će subvencionirati kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva (2) postotna poena godišnje, fiksno tako da je kamata za krajnjeg korisnika maksimalno 1%. Rok otplate kredita može biti do 3 godine. Poček na otplatu kredita je do jedne godine, a uključen je u rok otplate.
Ukupni kreditni potencijal svih kredita za koji se odobrava potpora po ovom Programu iznosi 30.000.000,00 kuna.
Pozivaju se svi mikro i mali poduzetnici koji su registrirani i posluju na području Zadarske županije, a ispunjavanju uvjete Programa da se jave na objavljen Javni poziv kako bi ostvarili pravo na subvencioniranu kamatu kredita kroz financijski instrument »COVID-19 – zajam za obrtna sredstva«.


KREDITNI POTENCIJAL

Ukupni kreditni potencijal svih kredita za koji se odobrava potpora po ovom Programu iznosi 30.000.000,00 kuna

Članak je izvorno objavio Zadarski list.

Nastavi čitati

Najčitanije