Pišite nam

Ostali mediji

Zadarska Čistoća planira izgradnju moderne sortirnice otpada

Prije

-

Zadarska Čistoća prerasla je kapacitet trenutačne lokacije te je evidentno da je potrebna nova. Trenutačno se čeka regulacija imovinskopravnih odnosa između Grada Zadra i Čistoće, a radi se o čestici u Gospodarskoj zoni Crno kako bi se moglo pristupiti izradi projekta i ishodovanju svih dozvola koje su neophodne za početak gradnje novih upravno – tehničkih prostorija Čistoće, kazao je direktor čistoće, John Ivan Krstičević

O zbrinjavanju otpada na zadarskom području direktor Čistoće John Ivan Krstičević ističe kako su svi mjesni odbori na području Zadra opremljeni sa spremnicima od 1100 litara s narančastim poklopcem, namijenjenim za prikupljanje reciklabilnog otpada. Svih 998 spremnika postavljeno je pored spremnika za komunalni otpad na javnim površinama te u dvorištima stambenih zgrada, a projekt podjele spremnika ide dalje.

O zamjeni oštećenih spremnika

– Trenutačno je u pripremi podjela 19.300 posuda od 240 litara s narančastim poklopcem za odlaganje reciklabilnog otpada, namijenjenih domaćinstvima na području Zadra. Navedeni spremnici nabavljeni su suradnjom Čistoće, Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond je sufinancirao cijeli projekt u iznosu od 85%, a ostali dio iznosa obveza je Grada Zadra, rekao je Krstičević.
Kako je čest slučaj da se lokalno stanovništvo žali na kvalitetu spremnika te imaju primjedbe vezano za reklamacije spremnika, Krstičević pojašnjava kako treba postupiti.
– Neispravne spremnike korisnici imaju pravo reklamirati. Zamjena oštećenih spremnika od 240 litara za reciklabilni otpad obavljat će se na način na koji se zamjenjuju spremnici za miješani komunalni otpad, kod nas u Društvu na adresi Stjepana Radića 33, Zadar. Korisnik usluge ima pravo jednom u sedam godina zamijeniti oštećeni spremnik bez naknade. U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika od strane korisnika usluge, trošak nabave novih spremnika snosi korisnik, sukladno cjeniku, navodi Krstičević.
Kako živimo u društvu koje teži osvijestiti važnost zbrinjavanja otpada i svima je u interesu adekvatno zbrinjavanje otpada, vrlo je bitno odvojeno prikupljanje otpada.
Prema riječima direktora, odvojeno prikupljanje otpada zamišljeno je kao sustav triju spremnika (miješani komunalni otpad, reciklabilni i biorazgradivi otpad) u kojem se naplaćuje samo odvoz miješanog komunalnog otpada. Postojeći broj spremnika je dovoljan da bi se zadovoljile potrebe svih korisnika.

Reuse i edukacijski centar

Statistika iz prošle godine pokazuje kako je Čistoća u 2020.godini prikupila 8 posto odvojenog otpada. U Čistoći vjeruju da će se to, nakon podjele posuda od 240 litara, povećati.
– Upravo zbog toga u fazi smo pronalaska hale koja bi omogućila povećanje prostora za sortiranje kako bismo lakše i kvalitetnije sortirali reciklabilni otpad, ističu u zadarskoj Čistoći najavljujući i novi projekt.
– Jasno je da smo prerasli kapacitet trenutne lokacije i da nam je potrebna nova. Čekamo regulaciju imovinskopravnih odnosa između Grada Zadra i Čistoće, radi se o čestici u Gospodarskoj zoni Crno kako bismo mogli pristupiti izradi projekta i ishodovanju svih dozvola koje su neophodne za početak gradnje novih upravno-tehničkih prostorija Čistoće. Na istoj lokaciji u budućnosti se planira izgradnja moderne sortirnice. Također, u tijeku je izrada dokumentacije za budući Reuse i edukacijski centar, istaknuo je direktor Krstičević.

Članak je izvorno objavljen na portalu Zadarski.hr.

Nastavi čitati

Najčitanije