Pišite nam

Vijesti

Utjecaj mosta Pašman-kopno na razvoj Pašmana i Ugljana: anketa za diplomski rad

Prije

-

Magdalena Makar, studentica na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, za potrebe diplomskoga rada s temom “Scenariji razvoja Pašmana i Ugljana uslijed izgradnje mosta Pašman-kopno” provodi anketu kako bi prikupila informacije, stavove i mišljenja otočana o ovoj aktualnoj temi, javljaju Naši školji.

Cilj je ustanoviti stvarne probleme u prostoru i prema tome ponuditi rješenja i oblikovati scenarije razvoja otoka Pašmana i Ugljana.

– Upitnik je namijenjen osobama starijima od 18 godina s prebivalištem i boravištem na otocima Pašmanu i Ugljanu. Ispunjavanje traje do 10 minuta, a iskreni odgovori uvelike će pomoći u ovome istraživanju, ističe studentica Makar.

Anketa je u potpunosti anonimna (nigdje ne morate upisivati ime i prezime) i dobrovoljna. Prikupljeni podaci obrađivat će se zbirno i koristiti isključivo u znanstveno-istraživačke svrhe.

Anketu možete ispuniti na ovoj poveznici.

Nastavi čitati

Najčitanije