Pišite nam

Vijesti

U tijeku radovi na sanaciji pristupnog puta za Veliki Bokolj

Prije

-

Bokolj HAKOM Sanacija puta

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) kao javni naručitelj projekta izvodi radove na sanaciji pristupnog puta za kontrolno-mjernu postaju Veliki Bokolj, prilikom čega će se istovmeno provući strujni kabel i sanirati pristupni put na način da se na kritičnim mjestima puta napravi trajna betonska podloga.

Radovi obuhvaćaju iskop kanala, dobavu i polaganje kabela, dobavu materijala za tamponiranje puta i razastiranje istog po niveleti ceste u sloju cca. 10 cm vodeći računa da poprečnim nagibima oborinska voda otiče sa ceste te također dobavu materijala i betoniranje kritičnih dijelova ceste betonom armiranim s jednom armaturnom mrežom.

HAKOM je kontrolno-mjernu postaju Veliki Bokolj pustio u rad 30. studenog 2011. godine kao sedmu u nizu daljinski upravljanih postaja u Republici Hrvatskoj. Postaja služi za nadzor i kontrolu radiofrekvencijskog spektra i omogućuje provođenje mjerenja na području čitave Sjeverne Dalmacije i srednjeg Jadrana.

Posebnost ove mjerne postaje jest da se napaja električnom energijom iz isključivo obnovljivih izvora energije, odnosno korištenjem energije sunca i vjetra.


Lokacija KMP Veliki Bokolj u blizini zadarske zračne luke i hrvatskog akvatorija s velikim brojem plovila, jamac je povećane sigurnosti neometanih komunikacija u zrakoplovnim i pomorskim službama. Osim zaštite radijskih frekvencija kojima se koriste sigurnosne i hitne službe te službe spašavanja, mjerna postaja ujedno služi i za zaštitu svih korisnika radiofrekvencijskog spektra od neovlaštene ili nepravilne uporabe radijskih sustava (od radioamatera do velikih korisnika poput operatora u mrežama javnih pokretnih komunikacija).

Nastavi čitati

Najčitanije