Pišite nam

Ostali mediji

Prebrojano je oko 2500 ptica vodarica, od kojih najveći broj čine liske, galebovi, mali i veliki vranci, divlje patke…

Prije

-

Stručna služba Parka prirode Vransko jezero je i ove godine sudjelovala u međunarodnom prebrojavanju zimujućih populacija vodarica koje je u Parku završilo prošli tjedan. Prebrojano je oko 2500 ptica vodarica, od kojih najveći broj čine liske, galebovi, mali i veliki vranci, divlje patke i ćubasti gnjurci. Vransko jezero, kao jedna od posljednjih mediteranskih močvara, važno je mjesto za zimujuće populacije ptica koje tijekom zime ovdje pronalaze sigurno utočište i dovoljno hrane.

Zimsko prebrojavanje se radi tijekom siječnja jer je najhladniji mjesec u godini te su do tada sve ptice stigle na svoja zimovališta, a još nije započela proljetna seoba. Ptice vodarice su jedna od  najugroženijih skupina ptica, prvenstveno zbog ugroženosti močvarnih staništa uz koja su vezana. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste, a uspoređivanjem brojnosti iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija i planira zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Usporedbom podataka je uočeno da klimatske promjene, odnosno porast temperature utječe na smanjenje populacija ptica vodarica sa smanjenjem geografske širine (prema ekvatoru). U Hrvatskoj se također broj ptica na zimovanju smanjuje sa sve toplijim zimama.

Organizatori IWC-a u Hrvatskoj su Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Udruga Biom i Udruga Zeus, a brinu se o provedbi zimskog prebrojavanja te o rezultatima izvještavaju europske koordinatore.

Svake godine tijekom siječnja prebrojavaju se ptice vodenih staništa diljem svijeta. Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) međunarodna je inicijativa svjetske organizacije za zaštitu močvarnih područja, Wetlands International, koja ima za cilj bolje razumijevanje ugroženosti vrsta i staništa kroz monitoring brojnosti ptica na vodenim površinama.

Zimsko prebrojavanje ptica je u potpunosti volonterska aktivnost, a u organizaciju brojanja su uključene organizacije civilnog društva, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i obrazovne ustanove. Prošle godine je u zimskom prebrojavanju sudjelovalo više od 140 zemalja i više tisuća volontera, a u Hrvatskoj je 120 volontera ukupno prebrojalo 179 723 ptice na 329 lokaliteta. Ovogodišnji IWC je 55. po redu, službeno se održao 16. i 17. siječnja kada se većina aktivnosti prebrojavanja ptica odvila. Aktivnosti prebrojavanja će se provoditi cijeli siječanj.

ČLanak je izvorno objavljen na portalu Zadarski.hr.

Nastavi čitati

Najčitanije