Pišite nam

Vijesti

Otvoreni novi natječaji u sektoru gospodarskog ribarstva

Prije

-

U sklopu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo objavljeni su novi natječaji za dodjelu potpore u okviru 5 mjera namijenjenih sektoru gospodarskog ribolova za mjere Inovacije, Diversifikacija i novi oblici prihoda, Zaštita zdravlja i sigurnost, Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena te Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova. Svih pet natječaja je otvoreno do 31. siječnja 2022. godine.

Predmetom Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ su aktivnosti uvođenja novih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribolovu kao i na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva. Korisnik potpore može biti vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, pravna ili fizička osoba koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama. Više informacija na poveznici Mjera I.1. Inovacije.

Drugi je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“, a predmetom potpore su ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući udičarski odnosno ribolovni turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova, obrazovne aktivnosti o ribolovu i druge komplementarne djelatnosti koje se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova. Korisnici potpore u okviru ove mjere su ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama. Više informacija o natječaju na poveznici Mjera I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda.

Sljedeći je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“, a njegovim predmetom potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskog plovila ili ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana, a više informacija možete naći na poveznici Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnost.

U Natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ su predmet potpore ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Korisnici potpore u okviru ove mjere su vlasnici ribarskog plovila, a više informacija se moće naći na poveznici Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena.

Peti natječaj je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“. Predmet potpore su ulaganja u sektoru gospodarskog ribolova s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova, naprimjer aktivnosti koje se provode na ribarskim plovilima u svrhu prilagodbe i modernizacije plovila, kao što su ulaganja u rukovanje, očuvanje i samostalnu preradu vlastitog ulova i pakiranje vlastitih proizvoda. Osim samog ribarskog plovila, potpora se može ostvariti i za ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana i provode se s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete proizvoda ribarskog plovila odnosno ulova. Korisnici potpore mogu biti vlasnici i/ili ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama, a više informacija o natječaju na poveznici Mjera I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova.

Nastavi čitati

Najčitanije