Pišite nam

Vijesti

Općina Pašman iz EU fondova osigurala 87.000 eura u sklopu projekta uvođenja brzog interneta na području cijele općine

Prije

-

Internet optika

Općina Pašman nedavno je zaprimila obavijest o prihvaćanju projektnog prijedloga ”Priprema projektno – tehničke dokumentacije svjetlovodne distribucijske mreže nove generacije za Općinu Pašman” koji se sufinancira EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstva ”Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”.

Predmet prijave na ovaj javni poziv je izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže nove generacije za Općinu Pašman. Ovaj projekt obuhvaća izradu glavnog građevinskog projekta DTK Općine Pašman, izradu Glavnog elektro projekta SVDM Općine Pašman te izradu i pripremu geodetske podloge. Njegova ukupna vrijednost je 97.219,46 eura, a odobreno je sufinanciranje 90% cjelokupnog iznosa.

Lokacija provedbe projekta će pratiti postojeći projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže, što je odlično iskorišteno jer su mikrolokacije za navedeni projekt već određene. Ovim potezom su se također iskoristili postojeći resursi te će za pripremu ovog projekta trebati znatno manje vremena.

Ciljne skupine krajnjih rezultata projekta su lokalno stanovništvo te turisti koji odsjedaju na ovom području jer realizacijom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje usluga operatora super brzog interneta krajnjim korisnicima. Današnji život je nezamisliv bez interneta; prije svega rad od kuće, obrazovanje putem interneta, društveno umrežavanje, televizija visoke kakvoće te video streaming zahtijevaju prijenosne kapacitete više od 100 Mbit/s. Sukladno tome nameće se potreba za izgradnjom infrastrukture koja će ispuniti navedene zahtjeve. Realizacijom projekta ujedno se stvara i novi motiv dolaska turista, povećava se kvaliteta ponude te se posljedično osigurava i gospodarski napredak cijele općine.

Uspostavom brzog interneta dolazi do digitalne transformacije otočnog područja korištenjem novih digitalnih i komunikacijskih tehnologija, čime se ujedno stvara preduvjet za razvoj „pametnih otoka“ što je jedan od ključnih ciljeva EU.

Krajnji rezultat projekta je izgrađena i uspostavljena svjetlovodna distribucijska mreža koja će biti otvorenog tipa. Otvorenost mreže znači da svi operateri i pružatelji usluga imaju omogućen ulaz u tu mrežu i da preko nje nude svoje usluge krajnjem korisniku.

Nastavi čitati

Najčitanije