Pišite nam

Vijesti

Općina Pašman dodjeljuje stipendije studentima i srednjoškolskim učenicima deficitarnih zanimanja

Prije

-

Stipendije učenicima i studentima

Načelnik Općine Pašman Krešimir Ćosić je i ove godine objavio dva natječaja za dodjelu stipendija studentima te srednjoškolskim učenicima deficitarnih zanimanja s prebivalištem na području općine Pašman.

Dodjela stipendija studentima

Nedavno raspisanim natječajem odobrava se dodjela deset stipendija za redovite studente za razdoblje od početka školske 2022./2023. godine do isteka roka trajanja redovitog obrazovnog programa. Visina stipendije iznosi 500 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti kandidati koji imaju minimalno 3 godine prebivalište na području općine i kojima jedan od roditelja/skrbnika ima prijavljeno prebivalište na području općine minimalno 3 godine, a drugi roditelj na području općine u trenutku prijave na natječaj ima prebivalište ili boravište.

Prijave za stipendiju podnose se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman do 17. listopada 2022. godine, a uz prijavu je potrebno priložiti:

 • uvjerenje o prebivalištu kandidata na području općine Pašman ili preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ili boravištu roditelja/skrbnika kandidata na području općine Pašman ili preslika osobne iskaznice,
 • potvrda o upisu na fakultet, visoku ili višu školu, u svojstvu redovitog studenta,
 • potvrda o nepostojanju dugovanja prema Općini Pašman svih članova kućanstva,
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole za redovite studente upisane na 1. godinu studija, a za redovite studente 2. i sljedećih godina potvrda o prosjeku ocjena prethodnih godina studija,
 • potvrde o osvojenom 1. do 3. mjestu na županijskom natjecanju, 1. do 10. mjestu na državnom natjecanju odnosno o sudjelovanju na međunarodnom natjecanju u znanju,
 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva,
 • izjava studenta da nema drugih primanja po osnovi stipendiranja ili studentskog kreditiranja.

O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Dodjela stipendija srednjoškolskim učenicima deficitarnih zanimanja

S ciljem poticanja učenika na upisivanje programa deficitarnih zanimanja Općina Pašman će, kao i u prethodnim godinama, sufinancirati troškove srednjoškolskog obrazovanja za učenike u deficitarnim zanimanjima u srednjim školama dodjelom deset stipendija za redovite učenike za razdoblje od početka školske 2022./2023. godine. Visina stipendije iznosi 500 kuna mjesečno.

Prijave za stipendiju podnose se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman. Rok za podnošenje prijava je do 3. listopada ove godine, a uz prijavu se prilažu:

 • uvjerenje o prebivalištu kandidata na području Općine Pašman ili preslika osobne iskaznice,
 • potpisanu izjavu da nisu korisnici stipendija po drugoj osnovi,
 • potvrda škole da su redovni učenici I. II., III. ili IV. razreda srednje škole deficitarnog zanimanja,
 • preslika svjedodžbi od 7. i 8. razreda osnovne škole za redovite učenike I. razreda, a za redovite učenike II. i sljedećih godina svjedodžbe prethodnih godina srednje škole,
 • potvrda o nepostojanju dugovanja prema Općini Pašman svih članova kućanstva,
 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva.

Načelnik Općine će donijeti odluku o odabiru stipendista u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Nastavi čitati

Najčitanije