Pišite nam

Vijesti

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman

Izdvajamo odluke vezane za nadolazeće izbore za članove vijeća mjesnih odbora kao i odluke o djelovanju Dječjeg vrtića Bodulić

Prije

-

6 sjednica općinskog vijeća

U utorak, 1. ožujka u večernjim satima održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pašman koju je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Šime Jureško, a svi vijećnici su bili pozvani da pristupe sjednici.

Na dnevnom redu je bilo nekoliko tema vezanih za aktualna događanja na području općine od kojih izdvajamo da su vijećnici donijeli odluku o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Pašman te o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora svih osam naselja na području općine. Vijeća mjesnih odbora će imati, uključujući i predsjednika, 5 članova, a za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 10. travnja 2022. godine.

Aktualnom temom sjednice je bio i Dječji vrtić Bodulić za koji su vijećnici usvojili Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu te Status dječjeg vrtića, a donijela se i odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić kao i mjerilima za naplatu usluga vrtića od roditelja-korisnika. Tako smo doznali da pravo na upis u program dječjeg vrtića Bodulić imaju djeca s prebivalištem na području općine Pašman, a ako ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih općina. Roditelji s prebivalištem na području općine Pašman imaju prema Odluci Općinskog vijeća i povlaštenu cijenu; desetosatni jaslički program za djecu korisnike s prebivalištem na području općine Pašman je 700 kuna mjesečno, a za djecu korisnike s prebivalištem izvan područja općine mjesečni iznos je 1000 kuna. Za desetosatni vrtićki program cijena za djecu korisnike s prebivalištem na području općine je 600 kuna dok je cijena za korisnike s prebivalištem izvan područja općine 900 kuna.

Nadalje su vijećnici odlučivali o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Pašman te o zakupu javnih površina kao i o izmjenama Odluke o izboru članova tijela za provedbu međunarodnog natječaja za izbor investitora u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta „Pašman Rivijera“ na lokaciji Južni Pašman.

Nastavi čitati

Najčitanije