Pišite nam

Vijesti

Novi natječaji za sektor ribarstva

U ponedjeljak, 7. veljače u zgradi Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru održati će se informativne radionice na temu Razvoj ribolovnog turizma i Skraćivanje lanaca opskrbe

Prije

-

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Lostura“ objavila je početkom ovog mjeseca FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru M.2.1. Razvoj ribolovnog turizma, verzija 1.0 te FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe, verzija 2.0.

Stručna služba LAGUR-a „Lastura“ će u ponedjeljak, 7. veljače u zgradi Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru (konferencijska dvorana, 1 kat) održati informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje, s početkom u 10 sati na temu Skraćivanje lanaca opskrbe te u 13:30 na temu Razvoj ribolovnog turizma. Podnošenje prijava za oba Natječaja počinje u utorak, 8. veljače, a traje do 8. ožujka 2022. godine.

Za Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru M.2.1. Razvoj ribolovnog turizma je ukupno raspoloživo skoro 430.000 kuna, a najniža vrijednost potpore iznosi 75.000 kn dok najviša potpora može doseći cjelokupan raspoloživ iznos. Natječaj je namijenjen fizičkim i pravnim osobama u rangu mikro ili malog poduzeća sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje i područje općine Pašman, a prihvatljive aktivnosti su ulaganja u ne-ribolovnu opremu na ribarskim plovilima za potrebe ribolovnog turizma, ulaganja u marketinške aktivnosti te izrada projektne dokumentacije. Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti na: https://www.flag-lostura.hr/7-flag-natjecaj-mjera-2-1/

Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe verzija 2.0 je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima, ustanovama u javnom vlasništvu, zadrugama, udrugama te fizičkim i pravnim osobama u rangu mikro ili malog poduzeća sa sjedištem unutar obuhvata ribarstvenog područja LAGUR-a Lostura, što uključuje i područje općine Pašman, a prihvatljive aktivnosti su izgradnja (i/ili rekonstrukcija, opremanje) objekata u svrhu maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture, nabava i/ili opremanje mobilnih i montažnih ribarnica te mobilnih objekata brze prehrane („Fast food“) proizvoda ribarstva i akvakulture te izrada projektne dokumentacije.

Za Natječaj je ukupno raspoloživo skoro 550.000 kuna, a najniža vrijednost potpore iznosi 75.000 kuna dok najviša vrijednost potpore može doseći cjelokupan raspoloživ iznos. Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti na: https://www.flag-lostura.hr/6-flag-natjecaj-mjera-1-1/

Nastavi čitati

Najčitanije