Pišite nam

Vijesti

Nove ribarnice u Pašmanu i Ždrelcu: Raspisan natječaj za zakup ribarnica koje uskoro kreću s radom

Prije

-

Ribarnice

Javna komunalna ustanova Otok Pašman je u sklopu provedbe EU projekta ”Skraćivanje lanaca opskrbe nabavkom montažnih ribarnica” u okviru natječaja FLAG-a Lostura objavila Javni natječaj za zakup ribarnica na rok od 1 godine. Radi se o dva objekta, odnosno dvije nove montažne ribarnice postavljene na području općine Pašman i to jedan objekt u mjestu Pašman i jedan objekt u mjestu Ždrelac.

Rok dostave pismenih ponuda na natječaj je do 19. lipnja do 15 sati, a ponude se zaprimaju u pisarnici JKU Otok Pašman ili se dostavljaju na adresu: Javna komunalna ustanova Otok Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman s naznakom “Natječaj za zakup ribarnica – ne otvaraj”.

Poslovni prostor, u kojem se već nalazi oprema i inventar potreban za rad ribarnica, se može razgledati radnim danom u vrijeme trajanja natječaja od 8 do 10 sati, uz prethodnu najavu na telefonski broj 023/260-199. Iznos mjesečne zakupnine se određuje kao varijabilni iznos u visini zbroja mjesečnih režijskih troškova (struja, voda, komunalije), a jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 270 eura. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena, a jamčevina poslovnog subjekta čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Zakupnik se obavezuje započeti obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu, tijekom cijele godine minimalno od 6:00 do 12:00 sati i to:

  • u periodu od 15.6. do 15.9. svaki dan,
  • u periodu od 16.9. do 14.6. minimalno svakog petka u tjednu.

Zakupnik se nadalje obavezuje u objektima prodavati isključivo sljedeće proizvode ribarstva i akvakulture: živa riba, svježa ili rashlađena riba, smrznuta riba, rakovi, mekušci.

Nastavi čitati

Najčitanije