Pišite nam

Vijesti

Marina Pašman – raspisan natječaj za koncesionara

Prije

-

Marina Pašman

Zadarska županija je danas, 22. prosinca 2020. godine raspisala natječaj za davanje koncesije za gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma Marina Pašman

U listopadu ove godine na sjednici Županijske skupštine Zadarske županije donesena je odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije.

S današnjim danom je i raspisan navedeni natječaj, a krajnji rok za dostavu ponude je 29. siječnja 2021. godine. Procijenjena vrijednost koncesije  je veća od 186 milijuna kuna, a u koncesiju se, na 20 godina, daje površina od ukupno 65.001 m², od čega je 114 m² kopneni dio, a 64.887 m² morski akvatorij.

Početna visina stalnog dijela naknade za koncesiju marine kapaciteta 199 vezova na moru i 34 suha veza utvrđena je u godišnjem iznosu od 2,00 kune po metru kvadratnom zauzetog prostora, odnosno 130.002 kuna godišnje.

Budući koncesionar je dužan u roku ne duljem od 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o koncesiji dovršiti izgradnju i predati Zadarskoj županiji uporabnu dozvolu.

Javno otvaranje ponuda je 03. veljače 2021. godine, a rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Nastavi čitati

Najčitanije