Pišite nam

Vijesti

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Pašman

Dostavite na vrijeme svoje prijedloge kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Prije

-

Izbori mjesni odbori

Na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Pašman, održanoj 1. ožujka 2022. godine, donesena je odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pašman. Prema ovoj odluci, koja je stupila na snagu 9. ožujka, izbori će se održati u nedjelju, 10. travnja 2022. godine te su raspisani za vijeća mjesnih odbora svih osam naselja na području općine, a svako vijeće će imati, uključujući predsjednika, 5 članova.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, a biračko pravo imaju hrvatski građani s navršenih 18 godina koji imaju prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Pašman, najkasnije do 23. ožujka 2022. godine do 24:00. Izborno povjerenstvo smješteno je u zgradi Općine Pašman (Obala tamarisa 6, Pašman), kontakt telefon je 023/260-260, a radno vrijeme je svakim radnim danom od 8:00 do 15:00, u subotu 19. ožujka i nedjelju 20. ožujka od 10:00 do 12:00 te 23. ožujka od 8:00 do 24:00.

Izborno povjerenstvo je obavezno sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora kao i koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima do 25. ožujka do ponoći.

Glasovanje traje neprekidno 10. travnja 2022. godine od 7:00 do 19:00. Nakon toga birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svome radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu, najkasnije do 11. travnja do 7 sati. Izborno povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja na biračkim mjestima te bez odgode objaviti rezultate izbora.

Nastavi čitati

Najčitanije