Pišite nam

Vijesti

Danas se obilježava Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske

Prije

-

Dan CZ

Danas, 1. ožujka se obilježava Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. ožujka Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Primarni joj je cilj podizanje svijesti javnosti o opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, ali i isticanja uloge civilne zaštite u prevenciji, odgovoru na krize te saniranju posljedica.

Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj definiran je Zakonom o sustavu civilne zaštite te ga obilježavamo svake godine 1. ožujka još od 1992., kada je Vlada RH donijela odluku o njegovu proglašenju.

Danas civilna zaštita u Republici Hrvatskoj predstavlja sustav organiziran na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini, čije su aktivnosti usmjerene u tri pravca: smanjenje rizika od katastrofa, pružanje brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanje posljedica nastalih uslijed velikih nesreća i katastrofa.

– Protekla godina je za cijeli sustav civilne zaštite bila obilježena mnoštvom izazova poput nevremena, poplava i požara te pružanja međunarodne pomoći. No brza i profesionalna reakcija sustava civilne zaštite i svih operativnih snaga bila je uvijek na visini zadatka. Sinergijom svih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite, uz neizostavnu pomoć građana, uspješno smo obranili Republiku Hrvatsku od povijesnih vodostaja rijeka, borili se s posljedicama nezapamćenog nevremena, kao i velikim požarom na deponiju plastike u Osijeku, naglasili su iz Ravnateljstva civilne zaštite koje djeluje u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova.

Nastavi čitati

Najčitanije